เลี้ยงปลานิลในกระชัง แบบลดต้นทุน

เลี้ยงปลานิลในกระชัง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

การเลี้ยงปลานิลในกระชังมักจะเจอปัญหาในช่วงการเอาลูกปลาลงกระชังใหม่ๆ ซึ่งพบว่าจะมีโรคพยาธิภายนอก

วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น ให้เกษตรกรห่อด่างทับทิม โดยรวบกระชังเข้ามาบริเวณหนึ่ง และเอาด่างทับทิมเทลงไปเพื่อฆ่าเชื้อให้ปลานิล

วิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งคือ

1. ใช้กระเทียมประมาณ 1 ขีด 
2. ผสมในอาหารประมาณ 5 กิโลกรัม 
3. ใช้เลี้ยงปลานิลในช่วง 1 เดือนแรกก็จะสามารถช่วยได้
  
การปรับปรุงอุปกรณ์ให้อาหารปลานิล เพื่อป้องกันอาหารลอยออกนอกกระชังโดยเปล่าประโยชน์ อุปกรณ์ดังกล่าว ทำมาจากขวดน้ำดื่มที่มีอยู่ทั่วไป เพียงแค่ตัดด้านล่างขวดออกแล้วเย็บตะแกรงพลาสติกแข็งเข้ามาแทน ทำทุ่นไว้รอบทั้ง 4 ด้าน และเอาเชือกร้อยไว้กับขอบกระชังป้องกันขวดล้ม จากนั้นก็เอาอาหารมาเทใส่ขวด ปลาก็จะมากิน สามารถประหยัดค่าอาหารได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ

การเลี้ยงปลานิลในกระชัง จำเป็นต้องใช้ลูกปลาแปลงเพศ เพราะการเลี้ยงปลานิลต้องการปลาเพศผู้ โดยกระบวนการแปลงเพศปลาปกติจะใช้ฮอร์โมนเพศผู้ผสมลงไปในอาหาร ใช้เลี้ยงลูกปลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ และหลังจากนั้นก็เลี้ยงตามปกติโดยไม่ใช้ฮอร์โมน แต่ในการศึกษาวิจัยแทนที่จะใช้ฮอร์โมนผสมในอาหาร ก็นำฮอร์โมนมาผสมในน้ำแล้วเอาปลามาแช่ นำถาดแช่ลูกปลานิลวางบนโต๊ะขยับสารละลายสำหรับแปลงเพศปลา ใช้ระยะเวลาเพียง 1-2 วันเท่านั้นก็จะได้ปลานิลเพศผู้ประมาณ 80% ซึ่งวิธีนี้สามารถประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการซื้อฮอร์โมนได้ถึงครึ่งหนึ่งของวิธีการผสมฮอร์โมนกับอาหาร ให้ปลานิลกิน


ข้อแนะนำสำหรับการเลี้ยงปลานิล

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินและในกระชัง ควรติดตั้งปั๊มลมหรือปั๊มน้ำด้วย เพื่อแก้ปัญหาเวลาเกิดน้ำเสียหรือวันไหนแดดไม่พอ ฝนตกหนัก ปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำ ก็สามารถเปิดปั๊มลมเพิ่มออกซิเจนในน้ำช่วยให้ปลาไม่ตายได้