สมุนไพร สำหรับเลี้ยงปลานิล

    
สมุนไพร สำหรับนำมาทำอาหารเลี้ยงปลานิล


การนำสมุนไพรมาใช้ในการเพาะเลี้ยงปลานิล และสัตว์น้ำประเภทอื่นๆมีความนิยมมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป

หนอนตายหยาก สมุนไพรสำหรับเลี้ยงปลานิล
สมุนไพรที่นิยมใช้เป็นอาหารปลานิล เช่น เช่น ลูกใต้ใบ หนอนตายยาก สะเดา ตะไคร้ ฟ้าทะลายโจร ขันทองพยาบาท และกวาวเครือขาว เป็นต้น          การนำกวาวเครือขาวซึ่งมีสาร phytoestrogen ซึ่งสารนี้มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ และการสร้างกล้ามเนื้อมาใช้เป็นอาหารปลานิล หรืออาหารสัตว์น้ำ ก็เพื่อมุ่งเน้นในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพสัตว์น้ำ เช่น ในปลาสลิดใช้กวาวเครือขาวเพื่อเพิ่มการสร้างไข่ของปลาเพศเมีย แต่ในปลานิลใช้กวาวเครือขาวเพื่อลดการสร้างไข่ และลดจำนวนลูกของปลานิล และยังมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์เนื้อของปลานิลเอง เราเห็นได้ว่าวัสดุในท้องถิ่นหลายชนิดสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์น้ำ หรือจะใช้ในการทดแทนวัตถุดิบบางชนิดที่มีราคาแพงขึ้นทุกวันได้เป็นอย่างดี