ดักแด้ สุดยอดอาหารเลี้ยงปลานิล

สูตรอาหารสำหรับปลานิล โดยใช้ดักแด้

ใช้ดักแด้ไหมบ้านทดแทนปลาป่นและกากถั่วเหลืองสำหรับปลานิล
ดักแด้ สุดยอดอาหารสำหรับปลานิล
ปลาป่นนิยมใช้เป็นแหล่งโปรตีนในการผลิตอาหารสัตว์ประเภทปลา เนื่องจากปลาป่น มีกรดอะมิโนครบถ้วนและมีสัดส่วนที่สมดุล ปลาป่นที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์นี้ส่วนหนึ่งเป็นลูกสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งความต้องการปลาป่นมีมากขึ้นทุกปี ราคาจึงสูงขึ้นตามมาด้วย ทำให้การจับสัตว์น้ำในอ่าวไทยสูงขึ้นตามไปด้วย การใช้ดักแด้ไหมทดแทนปลาป่นจึงเป็นการลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดต้นทุนของเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อีกทางหนึ่งครับ

การใช้ดักแด้ไหมบ้านเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นและกากถั่วเหลือง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่จะนำวัสดุพื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์การลดจับลูกสัตว์น้ำในอ่าวไทยเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นการลดการนำเข้ากากถั่วเหลืองจากประเทศและลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีครับ